Kommunikasjon i krisetider

AV ESTEN HOFFMANN   |   3 MINUTTER LESING   |   Kommunikasjon & markedsføring

Kommunikasjon i krisetider

Etter over to år pandemi som har rammet store deler av verden, ser vi nå lys i enden av tunellen. Likevel dukker det stadig opp nye hendelser som stjeler fokuset og kan gjøre kommunikasjon utfordrende. Ukraina-krisen og en fortsatt uavklart Covid-19 situasjon gjør at man fortsatt må tenke annerledes i måten man kommuniserer budskap på.

De psykologiske effektene av krisesituasjoner er velkjente og for veldig mange skaper dette både usikkerhet og frykt. Frykt for selve situasjonen som oppstår, men også for framtidsutsiktene. I krisesituasjoner blir ofte prioriteringene til mange lagt til nære ting som hus, familie og venner.

Russlands invasjon av Ukraina startet tidlig om morgenen 24. februar 2022.

God kommunikasjon i krisetider er helt essensielt for å nå gjennom med et budskap. Kriser som de vi står oppe i nå skaper et enormt underskudd på informasjon. I perioder med utrygghet og kaos ligger det i vår natur å forsøke å forstå sammenhenger og sette ting i kontekst. Vi har satt sammen noen råd til hvordan din bedrift på best mulig måte kan kommunisere i de situasjonene vi står oppe i.

 1. Vis empati
  Du bør opptre empatisk gjennom ord og handling. Vis forståelse for sitasjonen som utspiller seg og tenk på livssituasjonen til målgruppen din.
 2. Vær tydelig
  Kommuniser tydelig til målgruppen din, og følg opp med handlinger som viser at du står for det du sier.
 3. Kommuniser mer
  Heller det enn mindre. Din målgruppe har et større behov for informasjon nå enn før. Kommuniser heller oftere i kortere budskap enn lange tekster.
 4. Vær ærlig
  Krisesituasjoner er ikke noe man automatisk er forberedt på. Vær ærlig med målgruppen din og fortell de hvordan ting er eller står til i din bedrift også.
Covid-19 har påvirket oss og store deler av verden i snart 2 år.

Krisesituasjoner påvirker ikke bare måten man kommuniserer på, men også måten man markedsfører sin virksomhet. Mange forbinder markedsføring med salg og reklame, men det er bare en liten del. Markedsføring handler også om å kartlegge muligheter i markedet og utveksling av verdier.

Hvordan markedsfører man egentlig i en krisesituasjon?

Det viktigste er å gjøre det klart for kundene at man tar situasjonen på alvor. Vis at du er oppdatert på sitasjonen og følger med på det som skjer. Som nevnt tidligere er de psykologiske effektene av krisesituasjoner merkbare for mange bransjer, og når fokuset rettes mot nære ting som hus og familie – dukker det også opp nye muligheter. Finn ut hvilke muligheter du eller din virksomhet har og kom situasjonen i møte med dine tjenester.