Generelle konkurransevilkår for Malejo AS

Generelt

Ansvarlig for konkurransen er Malejo AS AS, Jernbanevegen 12, 7224 Melhus (”MALEJO AS”).
Disse vilkårene brukes når du deltar i en konkurranse ordnet av MALEJO AS og som henviser til disse konkurransevilkårene (”Konkurranse”/”Konkurransen”).
Disse generelle konkurransevilkårene utgjør sammen med de spesifike konkurransevilkårene, som MALEJO AS annonserer for hver konkurranse, MALEJO AS personvern- og brukervilkår, vilkårene for Konkurransen (”Konkurransevilkårene”).

Når du melder deg på en Konkurranse skal du også følge de spesifikke regler som gjelder for Konkurransen.
Dersom de spesifikke konkurransevilkårene som gjelder for en Konkurranse, står i konflikt med de generelle konkurransevilkårene, MALEJO AS’s personvern- og/eller brukervilkår skal de spesifikke konkurransevilkårene ha fortrinnsrett.
Gjennom å delta i Konkurransen garanterer du at du oppfyller Konkurransevilkårene. MALEJO AS beholder retten til å diskvalifisere deltakere og/eller bidrag som ikke oppfyller Konkurransevilkårene.

Personopplysninger

Ved deltagelse i konkurranser på Malejo AS gir du samtidig samtykke til at vi registrerer ditt navn og din e-post adresse.
Opplysningene som er gitt i forbindelse med konkurransen vil bli brukt ved utsendelse av vårt nyhetsbrev som inneholder informasjon om resultater og nye konkurranser, eller bli kontaktet via e-post eller telefon i andre sammenhenger.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke og avslutte markedsføringen ved å kontakte oss eller klikke “avmeld” lenken i e-postene du mottar.

Konkurransen

Konkurransens oppbygging og vilkårene for å vinne fremgår av de spesifikke konkurransevilkårene.
Du kan bare delta en gang og ingen person kan vinne mer enn en premie.

Vinnere kåres av en jury bestående av representanter fra MALEJO AS’s markedføringsavdeling. Juryens avgjørelse kan ikke overklages og juryen trenger ikke motivere sin avgjørelse.
Vinnerne vil bli kontaktet via telefon, brev, e-post og/eller annonseres på en slik nettside hvor Konkurransens spesifikke konkurransevilkår er angitt hvis ikke annet fremgår av de spesifikke konkurransevilkår.

MALEJO AS kommer til å kontakte vinneren/vinnerne under 5 arbeidsdager fra trekning. Dersom vinneren ikke nås innen rimelig tid, har MALEJO AS rett til å kåre en ny vinner i Konkurransen.
Etter at kontakt med vinner er oppnådd, vil vinneren utropes på denne siden, samt på vår facebook-side www.facebook.no/Malejo AS

Premier

Konkurransens premier fremgår i de spesifikke konkurransevilkårene.
Vinneren har ikke rett til å bytte ut premien mot kontanter, mot andre varer eller å angi en annen person som mottaker av vinst.
MALEJO AS har rett til å bytte ut en premie mot en annen premie med tilsvarende verdi.  Det kan stilles vilkår av produsent og/eller leverandør ved utlevering av premie.
Eventuell skatt på premien betales av vinneren.

Hvem kan delta

For å ha rett til å delta i Konkurransen gjelder de annonserte spesifikke konkurransevilkårene for den respektive Konkurranse.
Hvis ingen spesifikke konkurransevilkår finnes for en konkurranse, så er det vilkårene som er beskrevet her som gjelder.
Arrangørens ansatte og deres familiemedlemmer, samt eventuelle samarbeidspartnere og andre som er involvert i konkurransen, kan ikke delta.
Konkurransene er ikke åpne for ansatte i MALEJO AS,  MALEJO AS’s kunder, samarbeidspartnere eller forhandlere eller deres nærmeste familiemedlemmer eller for ansatte på bedrifter som er delaktige i arrangering av Konkurransen.
MALEJO AS har rett til å ikke dele ut en premie (og velge en annen vinner) dersom MALEJO AS får kjennskap om eller på sannsynlige grunner anser at en vinner ikke er kvalifisert til å delta i Konkurransen.

Spesiefikke konkurransevilkår for Filmkonkurransen

Premien i denne konkurransen er en prosjektfilm eller bedriftspresentasjon med Max lengde på 2 minutter. Premien har en samlet verdi på 35.000 kr. Inkludert i premien er alt arbeid og rettighet på det ferdige produktet til bruk på sine egne kanaler.

Premien forutsetter at vinneren legger til rette for at filmingen foregår på 1-2 to dager og har ting som kan filmes.

Malejo AS forbeholder seg rettigheten til å kunne bruke filmen og prosjektet som referanse til senere bruk.