KAI 2021

Velkommen til årets KAI-konferanse

Stille spørsmål?

Bruk skjemaet til høyre (Under om du er på mobil). Skriv inn navnet ditt – Hak av for «I accept the Terms of Service and Privacy Policy.» og trykk deretter «Join». Deretter trykker du på den blå «Ask» knappen og skriver inn spørsmålet ditt der det står «Type your question here». Hak av for «Ask anonymously» dersom du ønsker å være annonym.

Program

10:00-10:20: Velkommen til Trondheim

10:20-10:30: Velkommen til KAI-konferansen 2021

10:30-11:00: Digital hilsen til KAI-konferansen fra politisk ledelse i Kommunaldepartementet

11:00-11:30: Digital transformasjon, hva betyr det? En samtale mellom Jens Nørve (Digdir) og Unn Elisabeth Huse (Trondheim byarkiv)

11.30-12.30: Lunsj

12:30-13:00: Digitalisering og datadrevet offentlig forvaltning fra et samfunnsvitenskapelig ståsted – Lisa Reutter (NTNU)

13:00-13:45: Innebygget arkivering – Marthe Rosenvinge/Cathrin Blitzner Møller (Arkivverket)

Pause

14:00-14:30: NOU 2019:9 som grunnlag for digitalisering – Hilde Elvine Bjørnå (IKA Troms IKS)

14:30-15:15: Hvordan kan digitalisering bidra til bedre metadata og katalogtjenester? – Kristin Jacobsen (Arkivverket)

Pause

15:30-16:00: Veien til heldigital dokumentasjon i barnevernet – prosjektleder Jørgen Berg Lauvsnes

16:00-16.30: Digital transformasjon og hvordan påvirker dette KAI-miljøet – Jan Tore Helle (Bergen byarkiv)

09:00-09:30: KAI fagforum for arkivdanning – Ole Stian Hovland (IKA Kongsberg)

09:30-10:00: Prosjekt 1992: Mediekonvertering og samkjøring av hybridarkiv – Kristin Bryhn Ølberg (IKA Kongsberg)

Pause og utsjekk

10:30-11.00: Dokumentasjonsforvaltning og arkiv fra privatskoler – Ranveig Låg Gausdal (Oslo byarkiv)

11:00-11.30: Fellesløsningen Digitalarkivet som en del av det digitale økosystemet. Hva betyr det egentlig? – Hilde Uthaug og Jorun Olafsdottir (Arkivverket)

Pause

11:45-12:15: Digitaliseringen av Finnås kommune – Knut Kjosås og Hans Sindre Rein (IKA Hordaland)

12:15-12:45: Digitalisering for kassasjon av kommunale arkiver – et pilotprosjekt – Turid Holen (Arkivsenter Sør)

13.00-14.00: Lunsj

14:00-14.30: Et nærmere blikk på IKA Innsyn – Hvorfor? – Hvordan? – Hva? – Hans-Petter Sandvik (IKA Kongsberg)

14:30-15:00: Samlet, funksjonsbasert klassifikasjon med tilhørende BK-vurderinger for Oslo kommune – erfaringer og videre planer – Hege Sætrum Kenny (Oslo byarkiv)

Pause

15.15-15.45: Samarbeid om innebygd arkiv i felles skoleadministrativt system for alle fylker – Bjørn Finnes (Nordland Fylkeskommune)

15:45-16:15: Avslutning av konferansen og vel hjem! Her også et kulturelt innslag.