Skaperglede | Løsningsorientert | Åpen

For å kunne opprettholde en kultur som våre ansatte kan være stolte av, har vi i Malejo utviklet tre kjerneverdier som skal prege arbeidet vårt og veilede oss i beslutningstaking: Skaperglede, Løsningsorientert og Åpen. Disse verdiene er avgjørende for å kunne oppnå suksess som en innovativ og bærekraftig virksomhet.


Skaperglede

Skaperglede handler om å oppmuntre til kreativitet og nysgjerrighet blant våre medarbeidere. Vi tror på å gi dem friheten til å eksperimentere, ta risiko og lære av både suksess og feil. Dette bidrar til en positiv og engasjerende arbeidsatmosfære hvor vi kontinuerlig søker å forbedre oss og levere innovative løsninger til våre kunder.

Løsningsorientert

Løsningsorientering innebærer at vi alltid fokuserer på å finne den beste måten å løse problemer og utfordringer på. Vi oppfordrer våre medarbeidere til å tenke utenfor boksen og til å ta initiativ for å overvinne hindringer. Vi mener at et konstruktivt og samarbeidsorientert miljø er nøkkelen til å levere effektive og bærekraftige løsninger som forenkler våre kunders hverdag og bidrar til deres suksess.

Åpen

Åpenhet i Malejo betyr at vi verdsetter åpen kommunikasjon, ærlighet og gjensidig respekt mellom kolleger og kunder. Vi anerkjenner og omfavner mangfoldet blant våre medarbeidere og mener at ulike perspektiver og bakgrunner beriker vår virksomhet og fremmer innovasjon. Vi legger stor vekt på å dele kunnskap og erfaringer, slik at vi kontinuerlig lærer av hverandre og styrker vårt felles engasjement for å skape fremragende resultater.


Visjon og misjon

Malejo har en klar visjon og misjon som reflekterer våre ambisjoner og mål som en ledende aktør innen markedsføring, kommunikasjon og profilering. Disse utgjør grunnlaget for vår strategi og beslutninger og hjelper oss med å fokusere på det vi ønsker å oppnå i samarbeid med våre kunder og ansatte.

“Vi gjør hele Norge synlig med lidenskapelig formidling."

Vår visjon uttrykker vår lidenskap for å hjelpe kundene våre med å bli sett og anerkjent i markedet. Vi ønsker å være en drivkraft for synlighet og vekst for både små og store virksomheter over hele landet. Gjennom kreativ og engasjerende formidling søker vi å skape en sterk tilstedeværelse for våre kunder og deres merkevarer, slik at de kan nå sine mål og oppnå suksess.

Malejo skal være en foretrukken partner for tidsriktige tjenester og produkter innenfor markedsføring, kommunikasjon og profilering. Som en utvidelse av våre kunders kommunikasjons- og markedsavdelinger skal vi bidra til økt synlighet, solid vekst og sterk identitet.

Vår misjon definerer hvordan vi ønsker å oppnå vår visjon og hvilken rolle vi vil spille i våre kunders suksesshistorier. Vi forplikter oss til å være en pålitelig og foretrukken partner som tilbyr tidsriktige og effektive løsninger innen markedsføring, kommunikasjon og profilering. Vi tar sikte på å fungere som en integrert del av våre kunders team, der vi bidrar med vår ekspertise og lidenskap for å styrke deres synlighet, vekst og merkevareidentitet.

For å realisere vår visjon og misjon, legger vi stor vekt på våre kjerneverdier – Skaperglede, Løsningsorientert og Åpen – som danner grunnlaget for vår bedriftskultur og styrer våre handlinger og beslutninger. Ved å leve etter disse verdiene, sikrer vi en arbeidsplass der ansatte trives, kunder er fornøyde, og virksomheten vår kan vokse og utvikle seg på en bærekraftig måte


Hva står vi for?

Hos oss i Malejo er vi stolte av å skape en inkluderende arbeidsplass fri for diskriminering basert på rase, religion, alder, kjønn, seksuell legning, sosial bakgrunn eller sivilstatus. Vi jobber også med bærekraft og for en mer bærekraftig industri.

Karriere ikoner