Elementer og retningslinjer for vår visuelle identitet

Vårt merke, inkludert logo, navn, farger og identifiserende elementer, er verdifulle eiendeler til selskapet. Hver av oss er ansvarlige for å beskytte selskapets interesser ved å forhindre uautorisert eller feil bruk av navnet og merker tilhørende Malejo AS.

Pantone® 7562 C
C0 M17 Y47 K35
#A58958

Pantone® Black C
C9 M3 Y0 K86
#202223

Pantone® 663 C
C0 M0 Y1 K6
#EFEEEC

Overskrifter:

Quicksand

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890!?%@&

Avsnitt:

Quicksand

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890!?%@&

Logo

Retningslinjer for bruk av logo på visuelle flater

Logoen er utviklet slik at den skal kunne brukes på alle ulike flater. Her viser vi ulike versjoner hvor logoen brukes på ulike bakgrunnsfarger. En tilpasningsdyktig og enkel logo er ofte oppskriften til et vellykket brand.

Last ned vår logo her

Retningslinjer for logobruk


Logo på lys farge

Helmørk logo skal ALLTID brukes på hvit bakgrunn. Gullsymbol skal ikke benyttes.


Logo på mørk farge

Nonsequo dianis nisdolestem harum repedi a vellandi audis quatlam esequunt quitecepud isciis frety

Feil bruk av logo

Retningslinjer for logobruk


IKKE legg til elementer

Behold logoens integritet, den skal ikke tukles med.


IKKE Rotér logoene

Logoene skal alltid så horisontalt.


IKKE BLAND LOGOENE

Logoene skal alltid brukes slik som er vist i innledningen

Sikkerhetsavstander

Beskyttet område og minstemål

Beskyttet område skal alltid være fritt for andre elementer som tekst, andre logoer ol. for å sørge for at lesbarhet ivaretas og at formen på logoen alltid kommer godt frem.

Retningslinjer for print og digital gjengivelse: For å påse at logoene alltid gjengis med optimal lesbarhet, skal retningslinjene for minstemål alltid følges.