Bovigo reduserte utslipp fra nettsiden med over 80%

Bovigo spesialiserer seg på eiendomsprosjekter, hvor de leverer prosjektledelse og eiendomsrelatert bistand til andre, samt utvikling av egne prosjekter. De har stadig merket seg en voksende interesse og forventing fra samfunnet og bransjen om en mer bærekraftig tankegang. Bovigo begynte da å tenke på hvilke tiltak de kunne gjennomføre for å bli mer bærekraftig.

I den forbindelse valgte Bovigo å samarbeide med oss i Malejo. Vår styrke er ikke bare å tilby hosting Hosting er prosessen der nettsidens innhold lagres på en server, noe som gjør nettsiden tilgjengelig for folk på internett. Det er som å leie et rom på internett hvor din nettside kan bo og besøkes av andre. drevet på fornybar energi, men også vår kompetanse til å optimalisere alt fra kode til bilder, noe som gjør nettsiden lettere og dermed mer energieffektiv og bærekraftig.

Slik gikk vi frem for å forbedre nettsiden

Vi startet med å migrere Bovigos nettside til vår grønne infrastruktur, som er drevet av fornybar energi. Dette var det første kritiske steget for å sikre en miljøvennlig løsning. Les mer om dette her

Etter flyttingen tok vi en grundig gjennomgang av nettsiden. Vi gikk gjennom hver eneste side, hver linje med kode, hvert bilde og hver funksjon med et kritisk blikk. Målet var å identifisere og fjerne alt overflødig, noe som blant annet å nedskalere bilder til mer håndterbare størrelser, konvertere dem til mer effektive formater, samt forenkle koden.

Vi vurderte også nøye bruk av dynamiske elementer Elementer som animasjoner eller interaktive funksjoner kan gjøre en nettside mer levende, men de kan også gjøre at siden laster saktere. Dette er fordi de trenger mer data og beregninger., som ofte kan tynge en nettside, og forenklet eller fjernet disse hvor det var mulig og hensiktsmessig.

Etter en grundig gjennomgang og optimalisering, ble nettsiden satt sammen igjen. Bovigos nettsted ble ikke bare lettere og raskere, men også mer miljøvennlig.

Her kan du se resultatet av jobben vi gjorde:

Slik var tallene på Bovigo.no før vi begynte arbeidet.
Slik ser Bovigo.no ut etter vi har utført jobben.

For oss i Bovigo er bærekraft viktig, og vi jobber målrettet for å bidra til et mindre utslipp der vi kan. I samarbeid med Malejo har vi gjennomført tiltak for å redusere klimaavtrykket fra vår nettside. Vi kan virkelig anbefale Malejo for deres ekspertise i å optimalisere og gjøre nettsider mer bærekraftig. Dette er enkle tiltak som gir en gevinst for både miljøet og brukerne av nettsiden.. ❞

Andreas L. Johansen

Daglig leder, Bovigo

Bovigo logo

Vårt prosjekt med Bovigo ga gode resultater! Vi klarte å kutte CO2-utslippet fra nettsiden deres med over 80%, fra 1.06 gram til bare 0.20 gram per besøk. Det viser hvor seriøse Bovigo er om miljøet og deres ønske om å gå frem som et forbilde. Vi i Malejo er stolte over å jobbe med kunder som Bovigo, som tar ansvar og viser vei for andre. Det er kjempekult å se forskjellen vi kan gjøre sammen for en grønnere fremtid.

Trenger du hjelp til å redusereklimautslippet ditt på nett?

Book et møte