En utvidet markedsavdeling når tiden ikke strekker til

Med Npro har vi jobbet med markedsføring og sosiale medier på fast basis over en lengre periode. Med Npro har vi satt sammen et team internt hos dem som vi fast forholder oss til. Et par ganger i måneden har vi status-sjekk, for å vite litt hva som skal skje hos dem av produksjoner fremover. Deretter legger vi en plan for synliggjøring av diverse aktiviteter på Sosiale Medier. Noe innhold produserer de selv, mens en del innhold ønsker de at vi er med og produserer. Vi bistår også mer overordnet med markedsstrategi og rådgivning rundt dette. Npro har ikke tid til å følge opp dette tett nok, så derfor synes de et slikt samarbeid fungerer veldig godt for dems del.

Her er et eksempel på en innholdsproduksjon vi gjorde for Npro. Film fra event for publisering i sosiale medier.

Et tett og godt samarbeid gir gode resultater, og mer verdi for alle involverte

"Tett på TSO" gir en sjelden mulighet for publikum å bli kjent med de talentfulle musikerne bak Trondheim Symfoniorkester og Opera.

Samarbeidet vårt med Npro er tuftet på gjensidig respekt, forståelse av hverandres behov, og prøving og feiling. Vi har opp igjennom tiden blitt godt kjent med alle ansatte, og på produksjoner med Npro føler vi oss som en del av gjengen. De ansatte i Npro føler samtidig at vi er en del av teamet og dette er med på å senke terskelen for å stille opp i ulike innholdsproduksjoner. Et langsiktig samarbeid gir merverdi for alle involvert, fordi vi hver eneste gang oppdager ting vi kan optimalisere, forbedre og spisse – slik at vi skaper mest mulig verdi for antall timer jobb lagt ned.

Tilbakemelding fra Npro

❝Vi har jobbet med Malejo siden 2020, og må si vi er meget imponerte over arbeidet de legger ned.

Vi bruker de aktivt når det gjelder strategi og publisering på sosiale medier, samt innholdsproduksjoner fra ulike produksjoner vi leverer. I tillegg har de utviklet nettsiden vår, som vi er veldig godt fornøyd med!❞

Martin Aasen

Daglig leder, Npro AS