Marketing WP Theme

Creative Marketing

Synlighet
for alle

Den sorte og gule logoen til Bunnpris
Hovedlogoen til Trondheim Symfoniorkester og Opera
Den røde hovedlogoen til NAV

What We Do

Every campaign is meticulously tailored, combining analytical rigor with creative flair, to not just meet but exceed the unique needs and aspirations of your brand.


Alle våre nettløsninger drives med fornybar energi.

Vår innsats for å bidra til en mer bærekraftig bransje går hånd i hånd med vårt mål om å redusere CO2-avtrykket.

About Us

Vårt mål er å bidra for deg

Slik hjelper vi deg

Produksjon
Konsept & design


Latest News

From industry insights to company announcements, dive into the stories shaping our world and discover what's trending in marketing and design.


FAQ's

Our studio combines cutting-edge technology with creative excellence to deliver marketing and design solutions that stand out. We believe in a holistic approach, ensuring that every aspect of your brand’s online presence, from visual identity to digital marketing strategies, is cohesive, compelling, and aligned with your objectives. Our team stays ahead of industry trends to ensure innovative and effective solutions.

We start by deeply understanding your brand’s core values, mission, and target audience. This foundational knowledge allows us to create a unified brand strategy that serves as the cornerstone for all content creation and marketing efforts. By maintaining a consistent brand voice and visual identity across all platforms, we ensure your brand communicates effectively and authentically with your audience.

Absolutely! Our studio excels at creating visually stunning websites that are not just a feast for the eyes but also optimized for search engines. We integrate SEO best practices from the ground up, focusing on both on-page and off-page SEO strategies. This ensures your site ranks well for relevant searches, driving traffic and engagement.

Success measurement is integral to our process. We employ a range of analytics tools and metrics to track the performance of our marketing campaigns, from website traffic and engagement rates to conversion and ROI. Regular reporting and analysis help us refine strategies and ensure we are meeting, if not exceeding, your goals.

The journey begins with a conversation. We invite you to reach out to us with your vision and goals. From there, we’ll schedule an initial consultation to dive deeper into your project needs. Following this, we’ll propose a tailored strategy, outlining our approach, timelines, and budget. Upon agreement, our team will get to work, keeping you involved and informed throughout the process to ensure the final outcome exceeds your expectations.

Ready to elevate your brand's potential?

Get a Quote

Get in Touch

post@malejo.no


Bringing your brand's unique story to life, elevating its vision, and amplifying its voice across the digital landscape.

Headquarter

Produkter av høy kvalitet. Levert tidsnok. På budsjett. Perfekt.

Nettsideløsning for fantastiske Hardanger Folkehøgskule

Les om prosjektet her

Konsept, film, nettside og design for et helt nytt studiesenter i Trøndelag

Les om prosjektet her

Vi fokuserer på å tilby gode kundeopplevelser

Har du ambisjoner om å vokse i ditt marked? Eller skal du innta
nye markeder? Med vår ekspertise og erfaring, kan vi gi deg den farten og støtten du trenger for å realisere dine mål.

Les mer om våre tjenester

Vi drifter alle våre nettløsninger på fornybar energi

Vår innsats for å bidra til en mer bærekraftig bransje går hånd i hånd med vårt mål om å redusere CO2-avtrykket.

Les artikkelen her

Vi dro på workation og teambuilding til Egypt

Hva er en workation, lurer du kanskje på? Det er et nytt konsept vi testet ut i år, hvor vi reiser til varmere strøk for å jobbe og utvikle oss innenfor områder vi synes er spennende og gøy.

Les artikkelen her

Tilbakemeldinger

❝ Vi føler at produktene de leverte virkelig gjenspeiler vår identitet som et profesjonelt og fremtidsrettet Studiesenter. Tusen takk for en fremragende leveranse. Har ingen problemer med å anbefale Malejo til andre som trenger deres tjenester.❞

Ann Kristin Landsem

Prosjektleder, Studiesenter Trøndelag Sør

❝Jeg kan virkelig anbefale Malejo på det sterkeste. De har vært utrolig hjelpsomme og profesjonelle gjennom hele prosessen med å lage hjemmesiden og den synlige profilen vår. De lyttet til våre ønsker og behov, og sørget for å gi oss et produkt som vi virkelig er fornøyde med.❞

Andreas L. Johansen

Daglig leder, Bovigo

Bovigo logo

❝Takk for et flott samarbeid Malejo. Det har vært ukomplisert og trivelig å jobbe med dere. Vi opplever at dere er lettbeinte, faglig dyktig og ikke minst har gode relasjonsegenskaper som gjør folk trygge foran kamera. Vi i TSO er meget fornøyd – vi sees igjen! ❞

Tove Nervik

Kommunikasjonssjef, TSO